نقل قول نوشته اصلی توسط ماهی مرکب آبی نمایش پست ها
منم نمی شناسمت. عمرا بیام تو!
بیا برو تو ببینم