دوستانی که این تاپیک رو کشیدن بالا و دارن در موردش حرف می زنند و این حرفا منی که این تاپیک رو باز کردم از بین کسایی که اعلام آمادگی کرده بودن چند نفر رو که واقعا به درد بخور بودن رو آموزش دادم و به وقتش خیلی افتخار آفرینی کردن و بسیار خوب بود در کل قرار نبود به همه آموزش داده بشه چون همه یاد نمی گرفتن و همچنین ارزشی نداشت به کسی چیزایی رو یاد بدی بعد 2 هفته بای بده بره