قیمت های صفحه ی اول آپدیت شد.
باز هم اکس باکس با کاهش قیمت 5 - 10 هزار تومنی روبرو بود.